BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s.

Přejít na obsah
Slovo insolvenčního správce

Insolvenční řízení je poměrně složitý proces, ve kterém se prolínají ekonomické, daňové a právní aspekty. Právě těmto potřebám musí odpovídat vzdělání, vědomosti a zkušenosti členů týmu insolvenčního správce. Ke zvládnutí insolvenčních řízení s vysokou náročností je zapotřebí rovněž odpovídající administrativní a technické zázemí s kvalitním softwarovým vybavením pro zpracování insolvenční agendy a dosažení potřebných výstupů. Kancelář insolvenčního správce je proto v případě  potřeby rozšiřována o další spolupracovníky z řad advokátů, daňových poradců, účetních a specialistů na mzdovou agendu.Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah